Llancayo House Entrance

 

 

 
 
 


 

Croeso i Ty Llancayo

 

Croeso i Ty Llancayo, Plas Georgian rhestredig Gradd II, a sefydlwyd yn amgylchedd o prydferthwch. Newydd agor ar ol ail addurno, mae Ty Llnacayo nawr yn cynnig llety gwely a brecwast moethus yn cymoedd olygfaol Usk gyda mynediad cadair olwyn llawn twyddo i’n gwesteion anabl.

Wedi ei sefydlu yn le delfrydol i ymweld ar olyfaoedd gwladol Cymraeg, gyda mynediad ar ffyrdd hawdd i dinasoedd Caerdydd a Casnewydd a trefi hanesyddol fel Y Fenni a Monmouth. Os rydych yn hoffi gweithgareddau fel golff, pysgota, marchota neu hyd yn oed cerdded ar draws y olygfaoedd, mae’r cyfleusterau i wneud hyn gyda ni

Cyfleusterau

Rydyn yn cynnig y ystafelloedd canlynol:

1. 2 Ystafell Brenin Safonol
2. 2 Ystafell Dwbwl
3. 4 Ystafell Brenin Uwch
4. 2 Ystafell triphlyg gyda cyfelusterau llawn am anabledd a cadair olwyn

Mae Ty Llancayo gyda’r ffortiwn o fod yn adeilad Rhestredig Gradd II gyda lifft llwyfan gweithredol sy’n adael i defnyddwyr cadair olwyn neu rhai syn cael hi’n anodd I dringo grisiau I cale mynediad I’r holl ystafelloedd.

Mae gan dau o’n ystafelloedd gwlyb cawodydd cadair olwyn. Mae’r ystafelloedd hyn yn cael mynediaid hawdd i cadeiriau olwyn. Dyluniwyd y tai bach er mwyn wneud hi;n hawdd i pobl gyda phroblemay gweld gyda rheiliau dwylo lliwiau-cyferbyniol. Mae gany ystafelloed gwely a tai bach gyda larwmau-argyfwng yn tair le dylech angen help dydd neu nos.

Mae’r holl ystafelloedd yn en suite, ac yn elwa or cyfelusterau isod:

1.  Gwres Canolog
2. Mastrasau pillowton moethus (dui alergedd)
3. Teledu scrin fflat 23” (llawn 1080 HD LCD TV) gyda chwaraeydd DVD wedi ei adiladu I mewn. Gellych rhenti dewis cyfyngedig am dim. Mae gan pob teledu 48 sianel teledu a 24 sianel radio
4. Radio cloc larwm gyda doc iPod
5. Desk a gweithle
6. Oergell
7. Sychwr gwallt
8. Trei te gyda te a choffi a bisgedu masnach teg
9. Dwr still/sparkling am dim
10. Ffôn gyda bilio ystafellol
11. Mynediad ir we am dim (modem a diwifr)
12. Golyfaoedd hyfryd or cymoedd gwladol Usk gyda unai olygfa or cae Ty Llancayo neu or Mynydd Du

Ceffylau

Rydyn yn frwdfrydig am ceffylau at Ty Llancayo, rydyn yn bua ar dau ceffyl thoroughbred (un yn arfer rasio) sy’n byw yn ein stabl. Bydden yn hapus iawn i cymryd chi ach ceffyl gyda drefniant o flaen llaw. Ond rydyn yn gofyn fod cyrsau “vacciantion” a worming” a recordiau eich ceffyl wedi ei diweddaru ac fod gan eich ceffyl iswiriant

Anifeiliad Anwes

Rydyn yn caru anifeiliad ac yn deall rhwystriadau o ffeindio lle iddynt aros. Mae cwn a cathod sy’n ymddwyn yn dda yn cale ei croeso at Ty Llancayo ond disgwylir i chi dod a gwely am eich anifeiliaid. Ar rhai amseroedd fydd hi’n amhosib i cael ystafellam pobl gyda anifeiliad am fod rhai ystafelloedd yn cale ei cadw heb anifeiliaid o gwbl am pobl gyda alergau. Fydd unrhyw difrod neu gofal am eich anifail sy’n cymryd le yn cael cost ar ben eich cost o aros.

Tariffau

Cost normal

Ystafell safonol : £95.00 pob ystafell pob nos
Ystafell uwch : £115.00 pob ystafell pob nos

Cost arbennig “introductory”

Ystafell safonol : £71.25 pob ystafell pob nos
Ystafell uwch : £86.25 pob ystafell pob nos

Penwythnosau rhamantus

Safiwch £15 pob ystafell pob nos o fewn ystafell uwch am o leiaf 2 nos a derbyn botel o champagne, rhosynau a siocledi o fewn eich ystafell

Pecyn golf

Pecyn 2/3 nos gyda ystafelloedd at £75 y ystafell y nos a disgownt ar gemau o golf a adio buggy am cyplau at ein cwrs golf lleol

Ystafell yn unig (dim brecwast)

Ystafell safonol : £50-£60 yr ystafell y nos
Ystafell uwch : £60-£70 y ystafell y nos

Mae holl gwesteion, dim ots am faint maent yn talu, yn cael mynediaid am dim am un dydd I ein clwb iechyd, spa a gym leol

Gwybodaeth Cysylltu

Cyfeiriad

Llancayo House, Llancayo, Nr. Usk, Monmouthshire, NP15 1JF, De Cymru, U.K

Ffonio

+44 (0) 1291 672995

Fax

+44 (0) 1291 673426

E-bost

Info@lancayohouse.com

Sut I ffeindio ni

Mae usk yn gally cael ei cyrraedd o fewn 2.5 I 3 awr o canol Llundain ar y M4. Mae maes awyr Heathrow tua 2 awr I ffwrdd. Os nad ydych yn teithio gan car, mae rhenti car yn peth dda I wneud. Mae’r rheilfordd agosaf mewn Casnewydd a y Fenni. Mae gan gorsaf tren Casnewydd mynediaid syth I paddington Llundain pob awr o leiaf.

Mae Ty Llancayo tua 12 milltir o Casnewydd a 24 milltir o Caerdydd a Briste. Y tred agosaf yw usk, sy’n 1.25 milltir I ffwrdd ar y B4598. I cael I Usk ar y M4, ymadael at junction 24 (Celtic Manor Resort) a dilynwch y A449 I Monmouth, Ar ol 8 milltir, cymerwch y troad bant am Usk. Pryd rydych yn cyrraedd y tref, cymerwch y troad ir dde at y Three Salmons Hotel I Y Fenni a dilynwch am 1.25 milltir. Mae’r Ty wedi ei arwyddo yn glir, y troad cyntaf ar y chwith ar ol arwydd heol ‘Llancayo 40MPH’.

 

Diolchwn yn fawr i  Miss. Kimberly Cope am y treiglad.

 visits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclists welcome award
Walkers welcome award

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

© Llancayo House 2009